Photovoltaikmodule

des Herstellers

Golden Sun (Fujian) Solar Technology Co. Ltd. (GS Solar)


Produktname Zelltyp Nenn-leistung Kurzschluß-strom Leerlauf-spannung Länge Breite
GS-40D39 Asi Tandem 40 Wp 1.11 A 62 V 1245 mm 635 mm
Datenblatt anzeigen
GS-43D39D Asi Tandem 43 Wp 1.16 A 63 V 1245 mm 635 mm
Datenblatt anzeigen
GS-43E Asi Tandem 43 Wp 1.16 A 63 V 1245 mm 635 mm
Datenblatt anzeigen
GS-43S Asi Tandem 43 Wp 1.16 A 63 V 1245 mm 635 mm
Datenblatt anzeigen
GS-46S Asi Tandem 46 Wp 1.2 A 63.5 V 1245 mm 635 mm
Datenblatt anzeigen
GS-50 Asi Tandem 50 Wp 1.42 A 62 V 1245 mm 635 mm
Datenblatt anzeigen
GS-50S Asi Tandem 50 Wp 1.25 A 64.5 V 1245 mm 635 mm
Datenblatt anzeigen
GS-50T Asi Tandem 50 Wp 1.01 A 89 V 1245 mm 635 mm
Datenblatt anzeigen
GS-55 Asi Triple 55 Wp 1.01 A 86 V 1245 mm 635 mm
Datenblatt anzeigen
GS-60 Asi Triple 60 Wp 1.06 A 88 V 1245 mm 635 mm
Datenblatt anzeigen